Мөнгөн усны сэрэмжлүүлэг

Анхааруулга: Флюресцент чийдэн нь мөнгөн ус агуулдаг. Аюулгүй харьцах журам, санамсаргүй эвдэрсэн тохиолдолд авах арга хэмжээ, устгах, дахин боловсруулах сонголтуудын хувьд; гуйя энд дарна уу. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу устгах эсвэл дахин боловсруулах.

Мөнгөн ус
Мөнгөн ус хоггүй
Мөнгөн усыг дахин боловсруулах